Vain Jämsän taksiasema Vain Jämsänkosken taksiasema Kaikki
Aaltonen Pekka0400-344944
Aaltonen Timo0400-643830
Hankamäki Keijo0400-245361
Järvinen Matti0400-642812
Logren Keijo040-5170829
Markki Matti0400-246770
Mäkinen Timo0400-244186
Pohjois-Jämsän Taksi0400-241720
Pihkala Asmo0400-344919farmari
Ruoho Niko0400-583823farmari
Ruoho Olli-Pekka0400-245500farmari
Silvan Tero040-0589821
Taksi-Jämsä Oy050-3866809
Taksi Ahonen Oy 0400-396718
Taksi 1 Jämsä Taxi040-1723232farmari
Taksi Vehkala Oy050-5227218
Tavisalo Mika040-1409466
Tuhola Veikko0400-604943
Turkki Harri040-5671089
Turkki Pentti0400-344954farmari
V. Karjalainen Oy0400-241716
V. Karjalainen Oy0400-344004farmari